Renowacje i wymiana rurociągów

14 lutego 2017

W związku z rozwojem miast, oraz bardzo dużym zagęszczeniem infrastruktury podziemnej chcąc utrzymać rurociągi w dobrej kondycji konieczne jest co jakiś czas przeprowadzenie renowacji lub wymiany rur na nowe tej samej, lub większej średnicy.

Do tego celu została opracowana technologia krakingu (burstlining) statycznego. Technologia ta polega na rozcięciu i pokruszeniu starego rurociągu (stalowego, żeliwnego, PCV, kamionka itp.) a w jego miejsce wciągnięciu nowej rury polietylenowej, stalowej, żeliwnej lub modułów z tworzywa.

Posiadane przez nas urządzenia zapewniają wymianę rurociągów do średnicy 500mm na odległości przekraczające 100m.

W przypadkach, w których możliwe jest zmniejszenie średnicy wewnętrznej stosujemy technologię reliningu polegającą na wyczyszczeniu istniejącej rury, a następnie wciągnięciu do jej wnętrza rury mniejszej średnicy. Technologię reliningu można stosować w pełnym zakresie średnic.

Jeśli duże zmniejszenie średnicy jest niewskazane stosujemy metodę renowacji ciasnopasowanej tak zwany swagelining. W tym przypadku, po wyczyszczeniu starej rury wciąga się do jej wnętrza rurę polietylenową tej samej średnicy. W tym celu instalowana rura przechodzi przez specjalną zwężkę, która zmniejsza jej średnicę o około 10%, a następnie po uwolnieniu jej (wyluzowaniu urządzenia ciągnącego) wraca do pierwotnego rozmiaru ściśle przylegając do wnętrza istniejącej rury. Dzięki temu zawężenie średnicy jest minimalne.

Zaletą wykonywanych przez nas technologii jest krótki czas realizacji i możliwość poprawnego funkcjonowania rurociągu nawet w przypadku całkowitego skorodowania i zniszczenia pierwotnej rury.