Przewierty teleoptyczne

21 czerwca 2016

Nasza Firma wykonuje również przewierty teleoptyczne stosowane głównie dla potrzeb budowy kanalizacji grawitacyjnej, jak i również innych mediów w miejscu gdzie wymagana jest bezwarunkowa precyzja ułożenia instalacji z zachowaniem pożądanego spadku i kierunku.

Posiadamy wiertnice polskiego producenta „WAMET” wraz z bogatym osprzętem, co pozwala nam wykonać wiercenie od średnicy Ø 100 do Ø 2000 na odległości do 60mb.

Metoda ta polega na ustawieniu wiertnicy w komorze startowej a następnie wykonaniu przewiertu pilotażowego o średnicy 114mm, nad którego precyzją czuwa system teleoptyczny składający się z tarczy celowniczej LED umieszczonej w pilocie, teodolitu elektronicznego z kamerą i monitorem LCD. Następnym etapem wykonywania przewiertu jest instalacja rury stalowej, jednocześnie w komorze odbiorczej demontowane są żerdzie pilotowe. Urobek z rur usuwany jest poprzez przenośniki ślimakowe do komory startowej. W przypadkach przewiertów o większych średnicach wykonywane jest dodatkowe poszerzanie. Technologia ta umożliwia instalowanie rur stalowych lub docelowych rur przewodowych typu GRP, kamionkowych, betonowych lub innych rur przeznaczonych do technologii bezwykopowych.